Kime Arz-ı Hal Edem

2008-09-12 10:42:00kime arz-ı hâl edem, sen var iken ey serv-i nâz

çaresiz derd-i dile sensin tabîb-i çâre saz
padişahım! bâb-ı ihsanından isterim atâ
nâ ümid-î, lütfun olmam eylerim her dem niyâz


 
dostluğun devlet, yeter bana iki alemde ger
cümle âlem olsalar düşmanım, eyle ihtirâz
bu hulûsi âsıtânında zelîl bir bendedir
bendene ihsanını ister çok eyle, ister az


 
SEYYİD OSMAN HULÛSÎ

mbirgin, dinle

 

2474
0
0
Yorum Yaz