Vakt-i Seher

2010-10-13 20:31:00

Vakt-i seher

Cûşa gelir dağ ile feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher


Ol demde ziller zâr eder dilber arz-ı dîdâr eder
her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher


Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayat
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher


Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
Ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher


Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher


Ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
Olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher


Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher

Osman Hulusi

 

 

495
0
0
Yorum Yaz